Πρόστιμο εκατόν χιλιάδων ευρώ στο Κυπριακό Ταχυδρομείο για απώλεια ταχυδρομικών σάκων

Διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων ευρώ επέβαλε στο Κυπριακό Ταχυδρομείο, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για παραβιάσεις υποχρεώσεών του, οι οποίες σχετίζονται με τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 2016 και την απώλεια ταχυδρομικών σάκων και αντικειμένων και ταχυδρομικής αλληλογραφίας. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος κατέληξε, με σημερινή απόφασή του, ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο παραβίασε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Νόμο και την Ειδική Άδεια που κατέχει και πιο συγκεκριμένα, την υποχρέωση προστασίας του απορρήτου των δεδομένων ή/ και πληροφοριών αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή/και τα ταχυδρομικά αντικείμενα ή/και την ταχυδρομική αλληλογραφία, καθώς επίσης και την υποχρέωση προστασίας των δεδομένων προσωπικού ή/και εμπιστευτικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής και του εμπιστευτικού χαρακτήρα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και επικοινωνιών. Ο Επίτροπος διαπίστωσε, επίσης, ότι παραβιάστηκε η υποχρέωση για λήψη μέτρων ώστε να μη διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια και η υποχρέωση για διασφάλιση συνεχούς παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου, κατά τη διεξαγωγή της ακρόασης ενώπιόν του, που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου 2016 -καθώς το Κυπριακό Ταχυδρομείο κλήθηκε σε προφορικές παραστάσεις ενώπιον του Επιτρόπου- διαφάνηκε περαιτέρω ότι η πρακτική διαχείρισης και διερεύνησης παραπόνων του Κυπριακού Ταχυδρομείου είναι ανεπαρκής και μη αποτελεσματική. Διαπιστώθηκε ακόμα έλλειψη διαδικασιών ή/και μη επαρκής δράση ή/και μη επαρκής έλεγχος και παρακολούθηση για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των υπό διερεύνηση λειτουργιών του Κυπριακού Ταχυδρομείου.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ