Την ετήσια έκθεση για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στα κράτη μέλη παρουσίασε η Κομισιόν

Τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στην υλοποίηση των εξατομικευμένων κατευθύνσεων πολιτικής που έλαβαν πέρυσι σχετικά με την ενίσχυση των επενδύσεων, την προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη διασφάλιση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών, σύμφωνα με την Κομισιόν, η οποία δημοσίευσε σήμερα την ετήσια ανάλυσή της για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, μαζί με αξιολόγηση των ανισορροπιών που εξακολουθούν να υφίστανται. Η Κομισιόν δημοσίευσε, επίσης, μια έκθεση για την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, μια έκθεση για την κατάσταση του χρέους της Ιταλίας, καθώς και μια έκθεση συνοδευόμενη από πρόταση προς το Συμβούλιο για επιβολή προστίμου στην Αυστρία λόγω υποβολής ψευδών στοιχείων. Η σημερινή έκθεση εντάσσεται στον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, που είναι γνωστός ως χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η δέσμη έπεται των οικονομικών προβλέψεων που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Οι 27 ανά χώρα εκθέσεις (για όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα, η οποία υπόκειται σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας) περιέχουν την ετήσια ανάλυση που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των οικονομιών των κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, αξιολόγηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οι αναλύσεις που περιέχονται στις σημερινές ανά χώρα εκθέσεις δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η οικονομική ανάκαμψη συνέβαλε στην πτώση των ποσοστών ανεργίας, παρότι αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα. Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις που περιέχουν ορισμένες από τις εκθέσεις δείχνουν ότι τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουν διορθωθεί, και ότι σημαντικά αποθέματα του ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού χρέους έχουν αρχίσει να μειώνονται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι: τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουν διορθωθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ενώ τα υψηλά αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζουν αρνητικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε μερικά κράτη μέλη. Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Φινλανδία δεν αντιμετωπίζει τώρα ανισορροπίες στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τα υπόλοιπα 12 κράτη μέλη αντιμετωπίζουν είτε ανισορροπίες, είτε υπερβολικές ανισορροπίες. Αυτά τα κράτη θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε ειδική παρακολούθηση προσαρμοσμένη στο βαθμό και στη φύση των ανισορροπιών τους. Η παρακολούθηση θα εστιάσει στα μέτρα πολιτικής που λαμβάνουν αυτά, και θα συνίσταται στη διεξαγωγή ενισχυμένου διαλόγου με τις εθνικές αρχές, στην πραγματοποίηση αποστολών εμπειρογνωμόνων και στην κατάρτιση εκθέσεων προόδου. Συνοπτικά, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις καταλήγουν στα εξής: Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κύπροςαντιμετωπίζουν υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες. Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες. Σύμφωνα με τον Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, "η σημερινή ανάλυση δείχνει ότι η στρατηγική μας που βασίζεται στην τόνωση των επενδύσεων, στην επίτευξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και σε υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές, αποδίδει καρπούς. Γι΄ αυτό, αντί να δίνουμε στον κόσμο ψεύτικες υποσχέσεις που δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, καλύτερα να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που μας κληροδότησε η κρίση και τις διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών μας. Οι πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας και να διασφαλίζουν ότι η ανάκαμψη γίνεται αισθητή από όλους." Κατά την παρουσίαση της έκθεσης η Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε πως "η Ευρώπη παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο. Η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται και διαπιστώνουμε ότι οι μισθοί παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Καθώς επανέρχεται μια συγκρατημένη ανάπτυξη, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τον κίνδυνο της φτώχειας, της ανισότητας των εισοδημάτων και των ευκαιριών". Από την πλευρά του ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, σχολίασε πως "το τελευταίο δωδεκάμηνο, πολλές χώρες της ΕΕ σημείωσαν περαιτέρω - αν και όχι πάντα αρκετή - πρόοδο στην αντιμετώπιση των κυριότερων οικονομικών τους προκλήσεων. Με τόση αβεβαιότητα που μας περιβάλλει, ένα πράγμα είναι σαφές: αυτές οι προκλήσεις θα υπερνικηθούν μόνο με αποφασιστική δράση, τόσο από τις κυβερνήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία όσο και αυτές που θα τις διαδεχθούν." Πηγή: ΚΥΠΕ
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ