Οι τράπεζες θα αξιοποιούν ακίνητα που έχουν εξασφαλίσεις

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνέχισε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιούνται άρθρα του περί εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων νόμους ώστε η εθνική νομοθεσία να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν θέσεις σε Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων. Οπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, το νομοσχέδιο θα παρέχει τη δυνατότητα σε τράπεζες να αξιοποιούν ακίνητα που έχουν τεθεί ως εξασφαλίσεις σε υπό αναδιάρθρωση δάνεια μέχρι να υπάρξει κατάληξη στο διακανονισμό. Σύμφωνα με σημείωμα από τον Σύνδεσμο Τραπεζών η ορθολογική διαχείριση των ακινήτων που αποκτούν ως μέρος διακανονισμού χρεών είναι σημαντική, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα στα ΑΠΙ να καλύψουν με ενοικίαση του ακινήτου πιθανά έξοδα για τέλη, φορολογίες, συντήρηση και ταυτόχρονα θα προστατεύει το ακίνητο από φυσικές φθορές, τυχόν βανδαλισμούς και άλλες ζημιές.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ