Παράθυρα ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις οι οικονομίες μεσαίου μεγέθους

Οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη αποτελούν τη φυσική επιλογή των επιχειρήσεων που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες με στόχο την επέκταση των εργασιών τους. Όπως διαπιστώνεται στην έκθεση της PwC με τίτλο «World in 2050», που δημοσιεύθηκε πρόσφατα , οι επτά μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες - η ομάδα των Ε7 - ενδέχεται να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα με ρυθμούς διπλάσιους από τον μέσο όρο των G7. Ωστόσο, στην τελευταία μηνιαία έκδοση της έκθεσης «Global Economy Watch» οι οικονομολόγοι της PwC στρέφουν τους προβολείς σε άλλες οικονομίες μεσαίου μεγέθους. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλες, μικρότερες αλλά εξίσου ελκυστικές, οικονομίες - τα ‘παράθυρα ευκαιρίας’ όπως τα αποκαλούμε - τις οποίες θα πρέπει να μελετήσουν οι επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της διεθνούς παρουσίας τους», δήλωσε ο Barret Kupelian, Ανώτερος Οικονομολόγος της PwC. Το Βιετνάμ, για παράδειγμα, έχει διαπραγματευθεί μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της οποίας δύναται να αναπτυχθεί μελλοντικά ως κέντρο μεταποίησης. Υπάρχουν απτές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι το Βιετνάμ αξιοποιώντας τις ξένες άμεσες επενδύσεις μετατοπίζει το κέντρο βάρους της οικονομίας του από μια βάση μεγάλης ποσότητας και χαμηλού κόστους προς ένα μοντέλο που εστιάζει στη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν σήμερα το υπ’ αριθμόν ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρας έναντι των βασικών αγαθών. Η Πολωνία, μετά και την προσχώρησή της στην Ενιαία Αγορά, διαθέτει πλέον ένα από τα πιο φιλελεύθερα συστήματα ξένων άμεσων επενδύσεων των πλουσιότερων οικονομιών. Επιπλέον, το κόστος εργασίας είναι σχετικά χαμηλό. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το ωριαίο κόστος εργασίας στην Πολωνία το 2015 ήταν €8,60, δηλαδή κατά πολύ χαμηλότερο του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ που ανέρχεται σε €25. Οι δύο αυτοί παράγοντες, σε συνδυασμό με την κεντρική γεωγραφική θέση της χώρας έχουν συμβάλει στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, που ανέρχονται σήμερα σε περίπου €200 δις ή γύρω στο 50% του ΑΕΠ της. Παράλληλα, η Κολομβία προχωρεί στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος ενίσχυσης των υποδομών της, ύψους €70 δις, δίνοντας ώθηση στις επιχειρήσεις που ειδικεύονται στο σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κλάδο. Όντας μια οικονομία μεσαίου μεγέθους, η Κολομβία διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ανάπτυξης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Η σταθεροποίηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών τον τελευταίο χρόνο και η υποτίμηση του κολομβιανού πέσο σηματοδοτούν την ολοκλήρωση, σε μεγάλο βαθμό, της εξωτερικής προσαρμογής της χώρας. Στην τελευταία τους έκθεση, οι οικονομολόγοι αναλύουν τον αντίκτυπο που ενδεχομένως να έχουν οι περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων των ΗΠΑ στις αναδυόμενες οικονομίες. Συγκεκριμένα, παρά την υπερβολική έκθεση ορισμένων αγορών όσον αφορά το χρέος τους σε δολάρια ΗΠΑ, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι οι πλείστες βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση και μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τυχόν αυστηρότερη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υπέδειξε ότι θα προχωρήσει σε μια αργή και σταθερή αύξηση των επιτοκίων, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις σε αναδυόμενες αγορές να σχεδιάσουν τη στρατηγική διαχείρισης του χρέους τους σε ξένο νόμισμα. Δεύτερον, οι περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες διαθέτουν ευέλικτα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών, γεγονός που τους επιτρέπει να μετριάσουν τον αντίκτυπο των αρνητικών κεφαλαιακών ροών μέσω της ονομαστικής προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας τους. Και τρίτον, καθώς οι τιμές των βασικών αγαθών επιστρέφουν σε ανοδική πορεία με το ενδεχόμενο να σταθεροποιηθούν φέτος, οι αναδυόμενες οικονομίες που βασίζονται στις εξαγωγές αυτές (π.χ. Νιγηρία, Βραζιλία) αναμένεται να βελτιώσουν το εξωτερικό τους ισοζύγιο. Σε ότι αφορά την Ευρωζώνη η έκθεση επισημαίνει ότι το ΑΕΠ της αυξήθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του 2016 κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας θετικό ρυθμό ανάπτυξης για 15ο συνεχόμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η συνολική εικόνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους εθνικούς λογαριασμούς, δείχνει ότι η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς το 2016 συγκριτικά με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, παρατηρώντας προσεκτικά τους αριθμούς προκύπτει το εξής ενδιαφέρον στοιχείο. Η οικονομία των ΗΠΑ είναι σήμερα περίπου 12% μεγαλύτερη απ’ ότι στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία ορίζεται χρονικά ως το τελευταίο τρίμηνο του 2007. Συγκριτικά, οι επιδόσεις της Ευρωζώνης είναι λιγότερο ενθαρρυντικές , καθώς την ίδια περίοδο παρουσιάζεται αύξηση μόλις 4,6%. Με βάση τη διαπίστωση αυτή ο ρυθμός ανάκαμψης κατά την υπό εξέταση περίοδο στην Ευρωζώνη ήταν τρεις φορές βραδύτερος από τον αντίστοιχο στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, οι χώρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα διάσωσης παρουσιάζουν ανάμεικτη εικόνα. Η οικονομία της Ελλάδας είναι περίπου 25% μικρότερη. Από την άλλη, αν και η Πορτογαλία και η Κύπρος εξακολουθούν να έχουν μικρότερη οικονομία συγκριτικά με πριν από την κρίση, η τελευταία έχει καταφέρει να ανακάμψει ταχύτερα από την πρώτη μετά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής ωραια. Τέλος, η Ισπανία αναδεικνύεται ως ο καλύτερος μαθητής στην περιφέρεια καθώς η οικονομία της είναι μόλις 0,7% μικρότερη συγκριτικά με πριν από την κρίση. Εκτός απροόπτου, αναμένεται ότι η Ισπανία θα είναι η πρώτη περιφερειακή οικονομία που θα ξεπεράσει το μέγεθος που είχε πριν από την κρίση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε την τελευταία μηνιαία έκδοση του Global Economy Watch στο www.pwc.com/GEW.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ