Αντισυνταγματικά 7 νομοθετήματα της προηγούμενης Βουλής

Ως αντισυνταγματικά έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο εφτά νομοθετήματα τα οποία είχε ψηφίσει η Ολομέλεια της προηγούμενης Βουλής και για τα οποία είχαν καταχωρηθεί αναφορές εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τα 7 νομοθετήματα Πρόκειται για τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμο του 2016, τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2016, τον περί Αστυνομίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2016, τον περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016 και τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016. ΓΕ: Τα 7 νομοθετήματα πάσχουν συνταγματικά Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πως σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τα εφτά νομοθετήματα κρίθηκαν ότι πάσχουν συνταγματικά, ότι προσκρούουν δηλαδή σε ειδικές διατάξεις του Συντάγματος και επομένως θεωρούνται ως άκυρα. “Αυτές οι επτά γνωματεύσεις ανεβάζουν τον αριθμό των αναφορών που έχουν ως τώρα κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στις οκτώ από τις συνολικά 16 που είχαν καταχωρηθεί και κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα νομοθετήματα και στις οκτώ”, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας πως “αυτό το γεγονός πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά”. Ο κ. Κληρίδης σημείωσε πως τον περασμένο Μάιο, οπόταν είχαν καταχωρηθεί αυτές οι αναφορές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα, είχε διατυπωθεί κριτική και εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας και εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα ότι δεν έπρεπε να προωθηθούν και ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι ή σκοπιμότητες.“Τελικά καμιά σκοπιμότητα ούτε κίνητρο άλλο υπάρχει, πέραν της διαφύλαξης του Συντάγματος, και αυτό έχει επισφραγιστεί σήμερα και με τις γνωματεύσεις αυτές ότι πράγματι υπήρχε πρόβλημα συνταγματικότητας”, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας. Πώς συνδέονται μεταξύ τους Ο κ. Κληρίδης είπε πως από τα εφτά νομοθετήματα τα πέντε συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια ότι αναφέρονται σε μια προσπάθεια που είχε γίνει για επιβολή του λεγόμενου πόθεν έσχες σε διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής όπως είναι για τους δημόσιους υπαλλήλους, για τους εκπαιδευτικούς, για τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και για την Αστυνομία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόσθεσε πως τα άλλα δύο αφορούν ένα νόμο για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών και ένα νόμο για τη ρύθμιση των αναδιαρθρώσεων πιστωτικών διευκολύνσεων.Όσον αφορά τις υπόλοιπες οκτώ αναφορές, είπε πως αναμένεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκδοθούν γνωματεύσεις και για αυτές.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ