14 δισ. «κόκκινα» δάνεια μεταφέρει η Eurobank

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ύψους 14 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε καταναλωτικά, στεγαστικά και δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μεταφέρει για διαχείριση η Eurobank στην ειδική εταιρεία FPS, η οποία έλαβε άδεια διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η FPS είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της, «Eurobank Financial Planning Services» (Eurobank FPS) η οποία θα δραστηριοποιείται στη νέα αγορά εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Πρόκειται για την πρώτη θυγατρική τράπεζας που εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια από την ΤτΕ για τη διαχείριση απαιτήσεων στην ελληνική αγορά. Βασικό αντικείμενο εργασιών της Eurobank FPS, είναι κατά προτεραιότητα η εξεύρεση συναινετικών λύσεων για οφειλέτες και η διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με έμφαση στην εξυγίανση χαρτοφυλακίων μέσω καινοτόμων μεθόδων, εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων και νέων προϊόντων. Η Eurobank FPS αναλαμβάνει να διαχειριστεί χαρτοφυλάκιο ύψους 14 δισ. ευρώ από οφειλές ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, ενώ στόχος είναι επίσης να αναλάβει και την διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, επενδύοντας σε στις βέλτιστες πρακτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. Η Eurobank FPS προήλθε από τη μετατροπή της υφιστάμενης έως πρόσφατα «Eurobank Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε» σε εταιρεία του νέου θεσμικού πλαισίου.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ