Ενοποιημένες πωλήσεις 329 εκατ. για τον όμιλο Σαράντη το 2016

Παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια, o όμιλος Σαράντης κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τις οικονομικές του επιδόσεις κατά την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,03% και ανήλθαν σε 329,02 εκατ. ευρώ έναντι 278,76 εκατ. ευρώ το 2015, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 20,66%, στα 35,92 εκατ. ευρώ από 29,77 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 23,95% σε 24,52 εκατ. ευρώ από 19,78 εκατ. ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου Σαράντης, σύμφωνα με τη διοίκησή του έπαιξαν η κυκλοφορία νέων προϊόντων που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και η αξιοποίηση καινοτομιών. Ενδεικτικό της ανοδικής πορείας που διαγράφει η Σαράντης, είναι ότι πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 16,77% στα 119,76 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η κατανάλωση στο σύνολο του λιανεμπορίου κατέρρεε ενώ και στις ξένες αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,60% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 18,76% και έφθασαν στα 209,26 εκατ. ευρώ. Μετά τα παραπάνω, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια του 2016, η εισηγμένη είχε προβεί σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή). Αναφορικά με την στρατηγική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, η διοίκηση της εταιρείας δήλωσε πως θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες. «Οι προτεραιότητές μας συνεχίζουν να αφορούν στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας και στη δημιουργία επιπλέον ελεύθερων ταμειακών ροών. Προϊόντα Με όπλα το ισχυρό μας προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, πετυχημένα νέα λανσαρίσματα, αποτελεσματική επικοινωνιακή και προωθητική στρατηγική, έχουμε θέσει μια νέα ισχυρή βάση η οποία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καινοτομιών, ενέργειες εξοικονόμησης κόστους και ισορροπημένης διαχείρισης λειτουργικών εξόδων θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου», επισημαίνει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στις προβλέψεις για το 2017, η διοίκηση παραμένει επιφυλακτική εξ αιτίας των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και αισιόδοξη αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ