ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Φαρμακοποιός αρνήθηκε να πουλήσει αντισυλληπτικά «για λόγους συνείδησης»