Δεν εκκαθαρίζεται η FBME

Το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας απέρριψε αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης της FBME Bank Ltd. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από τον πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Ι. Ιωαννίδη, η αναμενόμενη απόφαση στην αίτηση, την οποία είχαν καταχωρίσει στις 22.12.2015 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Αρχή Εξυγίανσης (δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης), με την οποία αξίωναν διάταγμα του δικαστηρίου για ειδική εκκαθάριση της FBME Bank Ltd. «Η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία είναι πολυσέλιδη, αφήνει εκτεθειμένη την Κεντρική Τράπεζα, τόσο σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης της FBME, όσο και σε σχέση με την ενέργειά της να καταχωρίσει εναντίον της τράπεζας, το δραστικό μέτρο της αίτησης εκκαθάρισης στην Κύπρο», σημειώνεται. Η αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας για ειδική εκκαθάριση καταχωρήθηκε από το δικηγορικό γραφείο Γεωργιάδης & Πελίδης Δ.Ε.Π.Ε. Ενστάσεις στην Αίτηση καταχώρισαν η FBME Bank Ltd, μέσω των δικηγόρων Μαρκίδης, Μαρκίδης & Σια και Γεώργιος Ζ. Γεωργίου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και δύο καταθέτες, εκπροσωπούμενοι από το δικηγορικό γραφείο Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε. Σημειώνεται ότι η εν λόγω τράπεζα έχει συσταθεί και εγγραφεί στην Τανζανία κατόπιν άδειας της (Κεντρικής) Τράπεζας της Τανζανίας. Στη συνέχεια, έλαβε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να λειτουργεί στην Κύπρο υποκατάστημα. Την 21.12.2015 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος και την επόμενη μέρα καταχώρισε στο δικαστήριο την υπό εξέταση αίτηση, ζητώντας την ειδική εκκαθάριση της τανζανικής τράπεζας (όχι του υποκαταστήματος), υποστηρίζοντας ότι αυτό της επέβαλλε ο νόμος να πράξει. Το Δικαστήριο έκρινε την αίτηση αβάσιμη, καθότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν πληρείτο καμία από τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία για την έκδοση ενός τέτοιου διατάγματος. Στην απόφασή του το δικαστήριο κάνει λόγο για τη δραστικότητα του μέτρου της εκκαθάρισης μιας εταιρείας, που συνιστά το τελευταίο στάδιο της ζωής ενός νομικού προσώπου, τονίζοντας ότι στην περίπτωση των τραπεζών η εκκαθάριση είναι δυνατό να επιφέρει γενικότερες επιπτώσεις επειδή διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία. Στην απόφαση γίνεται αναφορά σε ισχυρισμούς της FBME για κακοδιαχείριση χρημάτων των καταθετών της από την Κεντρική Τράπεζα και παρατίθεται το περιεχόμενο επιστολής της ΚΤΚ, με την οποία πληροφορούσε τον διορισμένο από εκείνη ειδικό διαχειριστή, ότι αποφάσισε να χρεώσει το λογαριασμό του υποκαταστήματος της FBME με το συνολικό ποσό των €3.282.191,39, που αφορούσε αμοιβές, για χρονικό διάστημα μερικών μηνών, πριν την καταχώριση της Αίτησης Εκκαθάρισης, για νομικές συμβουλές και υπηρεσίες αλλοδαπών και ημεδαπών δικηγορικών γραφείων, αμοιβές του ειδικού διαχειριστή και άλλων συμβούλων, σε σχέση με τη διαδικασία διαχείρισης και εκκαθάρισης του υποκαταστήματος. Το δικαστήριο έκανε ιδιαίτερη μνεία στους διάφορους ισχυρισμούς που τέθηκαν από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα ευρήματα της FinCen σημειώνοντας ότι η FinCen δεν είναι δικαστήριο και ότι απλά εξέφρασε ανησυχίες, οι οποίες δεν έχουν αποδειχτεί με οποιοδήποτε τρόπο, βασισμένοι σε στοιχεία που είχε ενώπιον της και τα οποία, όπως παραδέχτηκε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δεν μοιράστηκε με τις Κυπριακές Αρχές παρόλο που της ζητήθηκαν. Το δικαστήριο, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης μιας τράπεζας, έκρινε ότι η ερμηνεία που έδωσε η ΚΤ στην πρώτη προϋπόθεση, ήταν εσφαλμένη, διότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός υποκαταστήματος από την ΚΤ δεν ήταν δυνατό να δίδει δικαίωμα στην ΚΤΚ να ζητήσει την εκκαθάριση μιας αλλοδαπής τράπεζας, η οποία εξακολουθούσε να ήταν αδειοδοτημένη από ξένη αρμόδια αρχή και να λειτουργούσε ως τράπεζα στην έδρα της, ασκώντας εκεί τραπεζικές εργασίες. Επίσης, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρείτο ούτε η προϋπόθεση του νόμου που αφορούσε την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Όπως προκύπτει από την απόφαση, η ΚΤ ούτε καν είχε προβεί σε οποιαδήποτε έρευνα και ούτε εξέτασε κατά πόσο η εκκαθάριση θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον με οποιοδήποτε τρόπο, αφού λανθασμένα πίστευε ότι μετά την ανάκληση της άδειας του υποκαταστήματος ήταν υποχρεωμένη από το νόμο να καταχωρίσει, δίχως άλλο, την εν λόγω αίτηση. Επίσης, αναφέρει η ανακοίνωση, το δικαστήριο εντόπισε αντιφάσεις στην μαρτυρία του λειτουργού της Κεντρικής Τράπεζας, αφού σε ένα σημείο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι καταθέτες δεν θα χάσουν τα χρήματα τους, ενώ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε ότι «κάθε μέρα που περνά τα κατατεθειμένα χρήματα μειώνονται εις βάρος των καταθετών». «Αυτό που ουσιαστικά η Κεντρική Τράπεζα επιδιώκει είναι να εξασφαλίσει το διάταγμα εκκαθάρισης της αλλοδαπής τράπεζας ευελπιστώντας ότι στην πορεία η εκκαθάριση θα είναι προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι όμως αυτό που προνοεί ο νόμος». «Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρατηρήσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με τους ισχυρισμούς της ΚΤΚ ότι η εκκαθάριση της FBME θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον, αφού η ίδια πίστευε ότι η έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και θα διασωθεί η καλή φήμη και αξιοπιστία της Κύπρου», σημειώνεται. Το δικαστήριο ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε στο βωμό της εμπιστοσύνης στο Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα να εκκαθαριστεί μια Τράπεζα, σημειώνοντας αυτολεξεί ότι «τα θλιβερά και πρωτόγνωρα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 που αφορούσαν σε απομείωση των καταθέσεων «bail in» είναι ακόμη νωπά». Συνεχίζοντας το δικαστήριο, ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι είναι δυνατό, με την εκκαθάριση της συγκεκριμένης αλλοδαπής τράπεζας, να διασωθεί η καλή φήμη και αξιοπιστία του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αφού η εκκαθάριση δυνατό να επιφέρει για άλλη μια φορά εξανεμισμό καταθέσεων αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα με δικαστικό διάταγμα, δεδομένου ότι αρκετοί καταθέτες της FBME Bank Ltd με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ ενδεχομένως να πάρουν μόνο το ποσό των €100.000, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα πάρουν είτε εκκαθαριστεί η FBME είτε όχι.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ