ΑΠΟΨΗ

Από την Silicon Valley στην «Κοιλάδα του Θανάτου»

Στο ίδιο έργο και πάλι θεατές!

Στο ίδιο έργο και πάλι θεατές!

Στο ίδιο έργο θεατές με τους μισθούς

Οι σκιές του 1960 μας ακολουθούν…