ΑΠΟΨΗ

Στο ίδιο έργο και πάλι θεατές!

Στο ίδιο έργο και πάλι θεατές!

Στο ίδιο έργο θεατές με τους μισθούς

Οι σκιές του 1960 μας ακολουθούν…

Υπάρχουν και κακά νέα για την οικονομία