Ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των ΔY

Ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας θα βρεθούν κατά τη σημερινή συνεδρία τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός του νομοσχεδίου που τίθεται σε συζήτηση, είναι η τροποποίηση του νόμου, ώστε οι εργοδοτούμενοι που παραιτήθηκαν από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά την 1η Μαΐου 2004 ή παραιτούνται, εφεξής, για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος (στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό, να δικαιούνται να λάβουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης. Κανονισμοί για ατυχήματα στο χώρο εργασίας Κατά τη συνεδρία της Τρίτης, τα μέλη της επιτροπής θα συνεχίσουν τη συζήτηση επί των κανονισμών που ρυθμίζουν ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα στο χώρο εργασίας.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ