ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Πώς η κατάρρευση της λίρας πλήττει την οικονομία του Ψευδοκράτους