Ο γόρδιος δεσμός των «κόκκινων» δανείων

• Μόνο με νομικές προσεγγίσεις δεν λύνεται το πρόβλημα Η αδυναμία μας να μειώσουμε στον επιθυμητό βαθμό τα «κόκκινα» δάνεια υποχρεώνει την κυβέρνηση να αναλάβει κι άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη, έγινε γνωστό ότι προωθείται η εισαγωγή του συστήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα ακίνητα, κάτι που ήδη εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Επίσης, η κυβέρνηση προτίθεται να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο που αφορά το κυνήγι όσων δεν αποπληρώνουν τα δάνεια τους προς τις τράπεζες. Στα πλαίσια αυτά, θα προωθήσει τις γρηγορότερες εκποιήσεις με την τιτλοποίηση δανείων, θα ενισχύσει το νόμο για τις κατασχέσεις και θα εισαγάγει το θεσμό για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Είναι ξεκάθαρο από τις κινήσεις αυτές ότι το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο το τρομακτικό νούμερο των 21 δις. ευρώ που αντιπροσωπεύουν τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και οι αλυσιδωτές στρεβλώσεις που προκαλούν στο σύστημα της οικονομίας. Η μη αποπληρωμή των δανείων αφήνει εκτεθειμένες τις τράπεζες που αυξάνουν τις προβλέψεις τους και καταγράφουν ζημιές, περιορίζει τη ρευστότητα χρήματος εμποδίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας και γενικά υπονομεύει την οικονομική πορεία της χώρας. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις (και αυτές που προηγήθηκαν) μπορούν να συμβάλουν με κάποιο τρόπο στον περιορισμό του όλου προβλήματος. Όμως, για να υπάρξει πλήρες ξεπέρασμα του αδιεξόδου πρέπει να αναληφθούν κι άλλες πρωτοβουλίες. Και αυτές θα πρέπει να αφορούν την περαιτέρω εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την ενίσχυση νέων τομέων επιχειρηματικής δράσης, τη μείωση της ανεργίας και γενικά την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της οικονομίας. Με αυτά τα παρεμφερή μέτρα που εισηγούμαστε θα αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών, γεγονός που λογικά θα διευκολύνει την αποπληρωμή των δανείων στις τράπεζες. Αν πέρα από τις στοχευμένες κινήσεις για νομική αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν υπάρξουν και μέτρα οικονομικής πολιτικής που θα βελτιώσουν την εισοδηματική δύναμη των νοικοκυριών, τα αποτελέσματα θα είναι και πάλι πενιχρά. Ήδη, αυτοί που αδυνατούν ή δεν συνεργάζονται (στρατηγικοί κακοπληρωτές) στο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έχουν ήδη δεχθεί αφόρητες πιέσεις από τις τράπεζες. Άρα, η αύξηση της πίεσης από μόνη της, ίσως μόνο ελάχιστα αποτελέσματα θα προσφέρει. Κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση, η Κεντρική Τράπεζα και οι Εμπορικές Τράπεζες θα πρέπει να ξαναδούν όλο το πλαίσιο που αφορά το θέμα με τα «κόκκινα» δάνεια. Και στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, να εστιάσουν και στις εσωτερικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος, σε συνάρτηση με τις προοπτικές της οικονομίας. Όταν ο άντρας ενός νοικοκυριού βρίσκεται στην ανεργία και έχει δύο παιδιά που σπουδάζουν, δεν υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθεί στο δάνειο του όσες πιέσεις και να δεχθεί. Την ίδια ώρα, όταν μια τράπεζα «τρέχει» με υπέρογκα έξοδα, όσες εισπράξεις από δάνεια και να έχει, θα παρουσιάζει ανισοσκέλειες στον ισολογισμό της, με όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές προεκτάσεις. Με βάση, όλα τα πιο πάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός προβλήματος με πολλές πτυχές, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με νομικές προσεγγίσεις. Απαιτούνται και άλλες πιο σύνθετες πρωτοβουλίες. Και γι’ αυτές δυστυχώς δεν ακούμε τίποτα απ’ αυτούς που προσπαθούν να λύσουν το γόρδιο δεσμό των «κόκκινων» δανείων… Ιωσήφ Ιωσήφ
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ