Οικονομία

Κ. Χατζηδάκης: Συμφωνία για τον μηχανισμό ρευστότητας στις ενεργειακές επιχειρήσεις

Κ. Χατζηδάκης: Οι φτωχοί δεν θα μείνουν χωρίς ρεύμα, οι πονηροί δεν πρέπει να εκμεταλλευτούν την κρίση