Αγορές

Μικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΚΤ: Μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα αύξησης επιτοκίων - Θα πληρώνει τις τράπεζες για να δανείζουν