Αγορές

Τάσεις σταθερότητας καταγράφονται στην διαμόρφωση των σημερινών τιμών του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές