Αγορές

Ελληνική : Καλή η επένδυση η αγορά ακινήτων

Επιδείνωση σε spreads και ομόλογα

Υπό πίεση η τιμή του πετρελαίου

Υπό την απειλή των διεθνών αγορών το Χρηματιστήριο Αθηνών