Αγορές

Πτωτική εκκίνηση στις ευρωαγορές

Έντονες πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Δειλή άνοδος στις ευρωαγορές

Σε υψηλό έξι εβδομάδων το ευρώ