Από την Silicon Valley στην «Κοιλάδα του Θανάτου»

Στη γλώσσα των ερευνητών «η κοιλάδα του θανάτου» είναι η απόσταση, το χάσμα ανάμεσα σε ένα ερευνητικό εύρημα και την εφαρμογή του στην πράξη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστό πέραν του 90% των νέων καινοτομιών/Startups αποτυγχάνουν να περάσουν την «κοιλάδα του θανάτου», δηλ. να γίνουν βιώσιμες. Η μεγαλύτερη αδυναμία έγκειται στο να μετατραπεί η βάση γνώσεων και η καινοτόμος σκέψη σε προσοδοφόρα έργα. Υπάρχει χάσμα μεταξύ του ερευνητικού αποτελέσματος και της μετουσίωσής του σε προϊόν ή υπηρεσία προς όφελος της κοινωνίας. Μια μελέτη του McKinsey υπολόγισε ότι, από τις 10.000 ιδέες, 1.000 εταιρείες δημιουργήθηκαν, 100 έλαβαν αρχική χρηματοδότηση, 20 συνέχισαν να αυξάνουν το κεφάλαιο με την αρχική εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO), και 2 έγιναν ηγέτιδες της αγοράς. Οι λόγοι για τα πιο πάνω πολύ ψηλά ποσοστά αποτυχίας –που μεταφράζονται σε τρισεκατομμύρια δολάρια ζημιές ετησίως για τις εθνικές οικονομίες– είναι πολλοί και διαφορετικοί: 1. Η αρχική ιδέα μπορεί να μην είναι αρκετά δυνατή για να πετύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο. 2. Η αλλαγή για χάριν της αλλαγής δεν είναι καινοτομία – η νέα καινοτομία πρέπει να επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα. Η καινοτομία αρχίζει από την πρόκληση να κάνει κάτι καλύτερα, πιο έξυπνα ή πιο γρήγορα ώστε να ικανοποιήσει μια πραγματική ανάγκη. 3. Η αγορά μπορεί να μην είναι έτοιμη να υποστηρίξει την καινοτομία τη συγκεκριμένη στιγμή (timing). 4. Δεν έγινε επαρκής πειραματισμός ή πιλοτική εφαρμογή. 5. Η νέα καινοτομία δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας. 6. Το χάσμα ανάμεσα στη στρατηγική και την εκτέλεση (strategy-to-execution gap). 7. Τα σφάλματα στις εκτιμήσεις/προβλέψεις καθόσον αφορά το σχεδιασμό και τα διάφορα στάδια ανάπτυξης της καινοτομίας. 8. Η αδυναμία μετατροπής των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σε πολύτιμες καινοτομίες. 9. Ο κατακερματισμός, έλλειψη συνέργειας και συνεργασίας «silos» ανάμεσα στα διάφορα τμήματα ή/και τους εταίρους της καινοτομίας. 10. Η γραφειοκρατία και η χαμηλή αποδοτικότητα. 11. Η έλλειψη καινοτομικών δεξιοτήτων. 12. Η απουσία γόνιμου οικοσυστήματος και κουλτούρας καινοτομίας. 13. Η έλλειψη κινήτρων και επαρκούς χρηματοδότησης. 14. Ο βραχυπροθερμισμός τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 15. Η έλλειψη κρίσιμης μάζας συντελεστών και υποδομών. 16. Οι μεγάλες ανισότητες. 17. Η απουσία ποικιλομορφίας (diversity). 18. Η λάθος ομάδα. Τα μέλη της θα πρέπει να ταιριάζουν στο όραμα, να έχουν τη σωστή εξειδίκευση, αλλά και την καθοδήγηση και το κίνητρο για να εργαστούν συντονισμένα και κοπιαστικά. 19. Η νέα καινοτομία/Startup μπορεί να υπερφαλαγγιστεί (outcompeted) από τον ανταγωνισμό. 20. Η αποτυχία επίτευξης επεκτασιμότητας/κλιμάκωσης (scalability). Το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι πολλαπλές προκλήσεις απαιτούν σύγχρονα, πιο ευέλικτα στρατηγικά εργαλεία. Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει ένα νέο Μοντέλο Καινοτομίας το οποίο: α) Βοηθά τους Οργανισμούς να καινοτομούν πιο αποτελεσματικά – να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες. β) Εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς –Δημόσιες Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιχειρήσεις, Επιστημονική Έρευνα– και σε όλες τις κλίμακες (από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών / Startups μέχρι τη δημιουργία Έξυπνων Πόλεων και την ενίχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας). γ) Συνδέει τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με τις Επιχειρήσεις – φέρνει τις καινοτόμες ιδέες στην αγορά γρηγορότερα. δ) Αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης για να παράγει καινοτομίες σε πραγματικό χρόνο. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, οι Αλγόριθμοι και η Τεχνητή Νοημοσύνη επεκτείνουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα και ενισχύουν την ικανότητα για καινοτομία. ε) Παράγει συνεργιστικά οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία – η πεμπτουσία της διατηρήσιμης ανάπτυξης. στ) Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, επιφέροντας απτά αποτελέσματα εδώ και τώρα (π.χ. ώθηση στην ανάπτυξη, επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, νέες καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα). Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας θα παρουσιαστεί σε Συνέδρια και Ημερίδες στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε άλλες χώρες. ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ