Επιχειρήσεις

Η ΕΥ ανακοινώνει την πρώτη λύση που έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις επιπτώσεις και την αξιοπιστία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Εθνική Τράπεζα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της