Επιχειρήσεις

Ο ΣΕΛΚ βραβεύει τους άριστους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Πάνω από 100 ΜμΕ έλαβαν στήριξη από πόρους της ΕΤΕπ μέσω Ελληνικής Τράπεζας