Επιχειρήσεις

Πλαστικά Θράκης: Την Ελάστρον Αγροτική απορροφά η Θερμοκήπια Θράκης

Εξαγορά της SOUQ.com από την Amazon

Η Haribo κατακτά τις ΗΠΑ