Επιχειρήσεις

Προς αναδιάρθρωση το χρέος της Abengoa

Μείωση 13% στα κέρδη της Deutsche Telekom

Zημιές 22 εκατ. δολ. για τη Ralph Lauren

Αύξηση 9,5% στα κέρδη της Prudential