Επιχειρήσεις

Πτώση 5% τα κέρδη της Gazprom

Zημιές 3 δισ. ευρώ για την ΕΟΝ

Aύξηση 7% στα κέρδη της Adecco

Διεύρυνση ζημιών για τη Valeant

Εκτός ΧΑΚ οι τίτλοι Louis