Επιχειρήσεις

Πτώση 83% στα κέρδη της Shell

Πτώση 63% στα κέρδη της Siemens

Πτώση 50% στα κέρδη της Airbus

Πτώση 54% στα κέρδη της BBVA

Πτώση 58% στα κέρδη της Deutsche Bank

Ελεγκτικό Συνέδριο: Η EEAS της ΕΕ δεν διαχειρίζεται αποδοτικά τα κτίριά της