Το Υφυπουργείο Τουρισμού να μην είναι ένας νέος ΚΟΤ

Η Βουλή ορθώς ενέκρινε τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. Δεν μπορεί μια χώρα που στηρίζεται σχεδόν απόλυτα στον τουρισμό, να μην διαθέτει ένα δομημένο δημόσιο φορέα που να ασκεί απευθείας πολιτική στον τομέα του τουρισμού. Ο ΚΟΤ, παρά την προσφορά του, ήταν ένα απλώς τμήμα της κυβέρνησης και δεν είχε ούτε την ευελιξία, ούτε τη δύναμη, να επιβάλει πολιτική και να χαράξει δρόμους.

Από την άλλη, δεν πρέπει να πάμε να δημιουργήσουμε ακόμα ένα κρατικό σχήμα με περιορισμένες δυνατότητες και συγκεντρωτική ιεραρχική δομή. Το νέο Υφυπουργείο, θα πρέπει να είναι ευέλικτο, δυναμικό και κυρίως δημιουργικό.

Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και πως θα μεταφερθεί η σημερινή ιεραρχία του ΚΟΤ στο νέο Υφυπουργείο. Όμως, αν πάμε να μεταλλάξουμε απλώς τον ΚΟΤ σε Υφυπουργείο, διορίζοντας κι ένα πολιτικό προϊστάμενο, όπως ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ, τότε θα αποτύχουμε. Επειδή μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 έχουμε χρόνο, ας προχωρήσουμε στη σωστή και αποδοτική συγκρότηση και στελέχωση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ