Οικονομία

APS: Πωλήσεις πέραν των €20εκ. έχει πραγματοποιήσει το β’ τρίμηνο του 2019

Από την 1η Αυγούστου σε ισχύ οι νέοι συντελεστές ρήτρας καυσίμων για την αγορά ενέργειας

Εκτόξευση 133% στην αξία των αδειών λόγω οικοδομικής δραστηριότητας στη Λεμεσό