Euromedica: Γιατί καθυστερεί η ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων

Διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους έχει καθυστερήσει η δημοσίευση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων δίνει η Euromedica με ανακοίνωσή της.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, οι λόγοι για την εν λόγω καθυστέρηση είναι:

(α) η καθυστέρηση λήψης απαντητικής επιστολής από σηµαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η εταιρεία τονίζει πως είναι σε επικοινωνία και έχει κάνει και σχετικές συναντήσεις ώστε η εν λόγω επιστολή να ληφθεί έως το τέλος του µήνα.

(β) Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονοµικές σας καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την εξόφληση των οφειλόµενων αµοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη τους. Η εταιρεία σημειώνει πως έχει καταβάλει ήδη σηµαντικό µέρος της εν λόγω υποχρέωσης ενώ έχει συµφωνήσει και υπογράψει και σχετική ρύθµιση για την καταβολή του υπολοίπου.

Η διοίκηση της Euromedica δηλώνει εξάλλου ότι άµεσα θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε το αποτέλεσµα των αναληφθεισών ενεργειών και µε στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση δηµοσίευσης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών της καταστάσεων, την οποία εκτιµά εντός Σεπτεµβρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Euromedica:

Σε συνέχεια επιστολής που έλαβε η Εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία επιθυµεί να γνωστοποιήσει τα κάτωθι:

Η Εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συµβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 3ης Αυγούστου 2018, ανήρτησε Πρόσκληση στους µετόχους της για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεµβρίου 2018 έχοντας ως πρώτο θέµα: «Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2017 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονοµικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς µετά από προηγούµενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών».

Η Εταιρεία ακολουθώντας τις προβλεπόµενες από τον Ν. 2190/1920 διατάξεις περί της υποχρεωτικότητας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας, αποφάσισε την ανωτέρω ηµερήσια διάταξη αποφασίζοντας παράλληλα την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε την γνωστοποίηση της κάτωθι ανακοίνωσης.

«Η Εταιρεία επιθυµεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό ότι έως σήµερα δεν έχει δηµοσιεύσει τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις. Οι λόγοι για την εν λόγω καθυστέρηση είναι:

(α) η καθυστέρηση λήψης απαντητικής επιστολής από σηµαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η Εταιρεία είναι σε επικοινωνία και έχει κάνει και σχετικές συναντήσεις ώστε η εν λόγω επιστολή να ληφθεί έως το τέλος του µήνα.

(β) Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονοµικές σας καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την εξόφληση των οφειλόµενων αµοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη τους. Η Εταιρεία έχει καταβάλει ήδη σηµαντικό µέρος της εν λόγω υποχρέωσης ενώ έχει συµφωνήσει και υπογράψει και σχετική ρύθµιση για την καταβολή του υπολοίπου.

Η διοίκηση της Εταιρείας, µε την δέουσα υπευθυνότητα άµεσα θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε το αποτέλεσµα των αναληφθεισών ενεργειών και µε στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση δηµοσίευσης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών της καταστάσεων την οποία εκτιµά εντός Σεπτεµβρίου.»

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ