Στο 80% η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο το 2017

Στην Κύπρο, η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αντιστοιχούσε στο 80% του συνόλου της απασχόλησης το 2017, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 74% στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Τα επίπεδα απασχόληση στις υπηρεσίες ανέρχονταν στο 66% του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ κατά το 2000.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα υποχώρησε στο 22% το 2017, από 26% που ήταν το 2000, ενώ στη γεωργία μειώθηκε κατά το ήμισυ, από 8% σε 4%.

Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, οι υπηρεσίες ευθύνονται για το 73% του συνόλου το 2017, η βιομηχανία για το 25% και η γεωργία για το 2%.

Μεταξύ των κρατών μελών, το ποσοστό της απασχόλησης στον γεωργικό τομέα το 2017 ήταν υψηλότερο στη Ρουμανία (24% του συνόλου), στη Βουλγαρία (19%), στην Ελλάδα (11%) και στην Πολωνία (10%), ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά βιομηχανικής απασχόλησης καταγράφηκαν σε Τσεχία (36%), Σλοβακία και Πολωνία (31%) και Ρουμανία (30%).

Πέραν της Κύπρου, η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αντιστοιχούσε σε 80% ή περισσότερο σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Μάλτα, Γαλλία, Δανία και Λουξεμβούργο.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ