Κοινωνία

Ευχαριστίες Μπουρτζιού προς ΚΕ για την προσφορά βοήθειας στην πυρκαγιά

Συναντώνται σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι και η Υπουργός Εργασίας για το θέμα της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα