Αδυναμία εκποιήσεων και δημόσιες συζητήσεις, κύριες αιτίες για υπέρβαση υπολογισμών PIMCO για ΣΚΤ

Η αδυναμία εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων στα πέντε χρόνια, περίοδο που περιέλαβε η PIMCO στις παραδοχές της για να υπολογίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), το είδος του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού με τα πολλά οικιστικά δάνεια, αλλά και οι δημόσιες συζητήσεις και υποσχέσεις ότι δεν θα γίνουν εκποιήσεις, ήταν μεταξύ άλλων οι αιτίες για αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών του Συνεργατισμού πέραν των υπολογισμών της PIMCO, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν σήμερα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού από την πρώην Λειτουργό της Κεντρικής Τράπεζας Αργυρώ Προκοπίου και τον πρώην Α΄ Λειτουργό της Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών Δώρο Κακουλλή.

Ταυτόχρονα, η κ. Προκοπίου είπε ότι και η άσκηση (comprehensive assessment) που διενήργησε ο SSM στον ισολογισμό του Συνεργατισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2013 έδειξε ότι το 1,5 δισ. ευρώ που υπολόγισε η PIMCO «ήταν ικανοποιητικό για τον Συνεργατισμό».

Καταρχήν δεν υπήρχε επαρκή νομοθεσία για εκποιήσεις, ενώ μετά που έγινε η νομοθεσία αυτή δεν δούλεψε ικανοποιητικά για να φέρει έστω και λίγα αποτελέσματα, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής η κ. Προκοπίου.

Πρόσθεσε ότι μετά άρχισε δημόσια συζήτηση για το θέμα και διάφορες υποσχέσεις με αποτέλεσμα παρά πολλοί να σταματήσουν να πληρώνουν τα δάνεια τους με την ελπίδα, όπως είπε, ότι κάποια στιγμή θα τους τα χαρίσουν».

Αναφορικά με ελλείψεις που είχε να αντιμετωπίσει ο Συνεργατισμός, η κ. Προκοπίου είπε ότι δεν υπήρχε μηχανισμός να παρακολουθεί τις καθυστερήσεις των δανείων και να προσπαθεί να εισπράξει αυτές τις καθυστερήσεις.

«Υπήρχαν λογαριασμοί να μην πληρώνονταν για ένα χρόνο αλλά να μην γινόταν ένα τηλεφώνημα», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να διαπιστωθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ΣΠΙ, η κ. Προκοπίου είπε ότι επειδή συνολικά ήταν 93 τα ΣΠΙ, αποφασίστηκε από την συντονιστική επιτροπή να γίνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Ανέφερε ότι τα ΣΠΙ χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, τα επαγγελματικά και τα υπόλοιπα με γενικές εργασίες χωρίστηκαν στα μεγάλα (πέραν των 100 εκ. ευρώ καταθέσεις) και τα μικρά (κάτω από 100 εκ. ευρώ καταθέσεις).

Η κ. Προκοπίου είπε ότι αυτό το δείγμα κάλυψε το 63% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Συνεργατισμού με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου του 2012 και η PIMCO υπολόγισε έλλειμμα κεφαλαίου στα 589 εκ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι για να υπολογιστούν οι ανάγκες κεφαλαίων ειδικά για τον συνεργατισμό επειδή είχε πάρα πολλές εξασφαλίσεις ήταν κατά πόσον μπορούσε να ρευστοποιήσει τις εξασφαλίσεις και πόσο σύντομα.

Σημείωσε ότι στις παραδοχές της η PIMCO χρησιμοποίησε την περίοδο των πέντε ετών για να γίνει η εκποίηση εντός ενυπόθηκου ακινήτου.

Ανέφερε ότι στη συνέχεια άρχισε συζήτηση με την τρόικα πώς θα υπολογίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι του Συνεργατισμού που δεν υπολογίστηκε από την PIMCO.

Σύμφωνα με την κ. Προκοπίου, αποφάσισαν να υπολογίσουν τις αναμενόμενες ζημιές για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και κτίστηκε ένα οικονομικό μοντέλο που έδειχνε διάφορες συσχετίσεις και βρήκαμε ότι θα χρειάζονταν επιπλέον 816 εκ. ευρώ για τα ΣΠΙ που δεν περιλήφθηκαν μέσα στο δείγμα της PIMCO.

Ανέφερε επίσης ότι συνολικά μαζί με τους υπολογισμούς της PIMCO υπολογίστηκε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες του Συνεργατισμού ανέρχονταν στο 1,4 δισ. ευρώ και «προστέθηκε και ένα μικρό μαξιλαράκι και φθάσαμε στο 1,5 δισ. ευρώ».

Είπε ακόμη ότι στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε έπαιζε πολύ ρόλο η εξασφάλιση που είχε ο δανειολήπτης για τις αναμενόμενες ζημιές, ενώ λάμβανε υπόψη την τρέχουσα αξία, έκανε προσαρμογή την πτώση των τιμών με βάση το στρες τεστ και αφαιρούσε 25% της αξίας του ακινήτου για τυχόν εκποίηση σε καταναγκαστική αξία.

Σημείωσε ότι λήφθηκε ο ισολογισμός του του κάθε ΣΠΙ για τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 και το δανειακό χαρτοφυλακίο του, ενώ υπολογίστηκε πόση κερδοφορία θα είχαν πριν τις προβλέψεις μέχρι τον Ιούλιο του 2015.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το 2014 πριν αναλάβει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) υπέβαλε όλες τις τράπεζες που θα αναλάμβανε υπό την εποπτεία του σε συνολική αξιολόγηση με ημερομηνία αναφοράς ισολογισμού την 31 Δεκεμβρίου του 2013.

Η κ. Προκοπίου είπε ότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 ο Συνεργατισμός έκανε πάρα πολλές προβλέψεις και «είχε και αρνητικά κεφάλαια», πριν του χορηγηθεί η κρατική βοήθεια του 1,5 δισ. ευρώ και πρόσθεσε ότι το common equity ration ήταν -3,70% και το Tr1 ration -5,29%.

Η κ. Προκοπίου είπε ότι και η άσκηση (comprehensive assessment) που διενήργησε ο SSM στον ισολογισμό του Συνεργατισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2013 έδειξε ότι το 1,5 δισ. ευρώ που υπολόγισε η PIMCO «ήταν ικανοποιητικό για τον Συνεργατισμό».

Δώρος Κακουλλή: Η αδυναμία του νομοθετικού πλαισίου για εκποιήσεις οδήγησε σε περαιτέρω κεφαλαιακές ανάγκες το Συνεργατισμό

Εκφράζοντας προσωπική άποψη, ο κ. Κακουλλή είπε ότι ο κύριος λόγος που χρειάστηκαν περισσότερα κεφάλαια ήταν η αδυναμία εκποιήσεων λόγω του νομοθετικού πλαισίου.

Οι παραδοχές της PIMCO ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώνονται εκποιήσεις στα πέντε χρόνια, ενώ σχεδόν δεν έγινε καμιά εκποίηση γιατί ήταν πολύ δύσκολο, πρόσθεσε.

Κληθείς να πει πώς η PIMCO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορούσαν να γίνουν εκποιήσεις στα πέντε χρόνια, ο κ. Κακουλλής είπε ότι έλαβαν υπόψη πρόνοια του μνημονίου που προέβλεπε αλλαγή του νομικού πλαισίου για να επιτρέπονται εκποιήσεις σε λιγότερο από πέντε χρόνια, για περίοδο 30 μηνών.

Μας εμπιστεύτηκαν ότι θα εφαρμόζαμε το μνημόνιο, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η PIMCO υπολόγισε το 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ κεφαλαιακές ανάγκες για τον Συνεργατισμό με συγκεκριμένες παραδοχές εκ των οποίων ήταν ότι θα μπορούσαν να γίνονται εκποιήσεις μέσα σε 5 χρόνια

Όταν αυτή η παραδοχή δεν ίσχυσε στην πράξη το 1,4 δισ. ευρώ θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί ανάλογα, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι τότε που ανακοινώθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες από την PIMCO «ακούγαμε συνεχώς παράπονα και κατηγορίες ότι μεγαλώναμε τα ελλείμματα» και ότι ήταν πιο πολύ υψηλά από τα πραγματικά.

Μάλιστα, κάλεσαν τη συντονιστική ομάδα στη Βουλή και στην ουσία δεχθήκαμε μια επίθεση ότι θεωρούσαν πως τα ποσά ήταν πολύ ψηλά και θα δημιουργείτο πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, ο κ. Κακουλλή είπε ότι φάνηκε πως χρειαζόταν περισσότερα κεφάλαια όλο το τραπεζικό σύστημα. επειδή άλλαξαν οι παραδοχές και γιατί δεν έγιναν εκποιήσεις.

Είπε ότι αν η PIMCO έβαζε αντί πέντε, 15 χρόνια χρόνο για να γίνει μια εκποίηση τότε τα νούμερα θα ήταν χειρότερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ