Μια απόλυση και 8 αναγκαστικές αφυπηρετήσεις από τη δημόσια υπηρεσία από τις αρχές του 2017

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) επέβαλε πειθαρχική ποινή αναγκαστικής αφυπηρέτησης σε τέσσερις δημόσιους υπαλλήλους και υποβιβασμού σε έναν υπάλληλο, ενώ το 2017 ένας υπάλληλος απολύθηκε, τέσσερις υποχρεώθηκαν σε αναγκαστική αφυπηρέτηση, σε έναν επιβλήθηκε η ποινή του υποβιβασμού και για άλλους τρεις υπήρξε αυστηρή επίπληξη.

Αυτό αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου κατά την οποία ο Πρόεδρος της ΕΔΥ Γεώργιος Παπαγεωργίου ανέλυσε το έργο της ΕΔΥ κατά το 2017 και τους πρώτους επτά μήνες του 2018, με την ευκαιρία της επίδοσης της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για το 2017 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Κατά το 2017 η Επιτροπή επιλήφθηκε πέντε πειθαρχικών υποθέσεων, τέσσερις από τις οποίες άρχισαν από προηγούμενα χρόνια. Τέσσερις υποθέσεις ολοκληρώθηκαν εντός του 2017, ενώ η μια εκκρεμούσε στο τέλος του έτους. Επιπρόσθετα η Επιτροπή επιλήφθηκε εντός του 2017 πέντε υποθέσεων έπειτα από ποινική καταδίκη των υπαλλήλων.

Ερωτηθείς τί είδους αδικήματα αφορούν κυρίως οι υποθέσεις που εξετάζει η ΕΔΥ, ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως μια ομάδα υποθέσεων αφορούσε δημόσιους υπαλλήλους που λόγω χρηματισμού είχαν τιμωρηθεί από το δικαστήριο. Είπε ακόμη πως υπήρξαν 1-2 περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιοι υπάλληλοι είχαν εμπλακεί στη διακίνηση απαγορευμένων ουσιών καθώς και περίπτωση υπαλλήλου στον οποίο επιβλήθηκε ποινή αναγκαστικής αφυπηρέτησης επειδή δεν εμφανιζόταν στα καθήκοντά του και απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλα χρονικά διαστήματα αδικαιολόγητα.

Ο κ. Παπαπαγεωργίου είπε πως «τα αδικήματα τα οποία καλούμαστε να εκδικάσουμε ως Επιτροπή είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι πιθανόν να έρχονταν ενώπιον της Επιτροπής προηγουμένως», σημειώνοντας πως η Επιτροπή είναι πιο αυστηρή «σε σχέση με κάποια αδικήματα τα οποία κρίνουμε ότι πρέπει να τιμωρούνται με τις ποινές που τους αξίζουν».

Επεσήμανε ακόμη κατά τα προηγούμενα χρόνια σε ελάχιστες περιπτώσεις επιβλήθηκαν ποινές που άγγιζαν την απόλυση ή την αναγκαστική αφυπηρέτηση.

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως το 2015 η ΕΔΥ είχε 13 πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιόν της, το 2016 15 υποθέσεις, το 2017 έξι υποθέσεις και κατά τους πρώτους εφτά μήνες του 2018 επίσης 6 υποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά τις διαθεσιμότητες, το 2017 αυτές ανήλθαν στις 13 ενώ κατά τους εφτά πρώτους μήνες του 2018 αυτές ανήλθαν στις 3.

Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε πως η δημόσια υπηρεσία είναι εθνική υπόθεση και δεν είναι υπόθεση προσωπική, υπόθεση κάποιου οργάνου ή κάποιου κόμματος και πως «πρέπει να την αντιμετωπίζουν όλοι οι φορείς σαν μια εθνική υπόθεση».

Τονίζοντας πως το επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ υψηλό, επεσήμανε, παράλληλα πως «για να μπορέσουμε να έχουμε μια δημόσια υπηρεσία που να λειτουργεί αποτελεσματικά, να παράγει και να αποδίδει, πρέπει να τολμήσουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες μεταρρυθμιστικές κινήσεις», σημειώνοντας πως «πρέπει να εμπλουτίσουμε το οπλοστάσιο των οργάνων που αποφασίζουν όπως είναι η Επιτροπή και με διάφορα άλλα εργαλεία». Αναφέρθηκε για παράδειγμα στην εισαγωγή εξετάσεων, τεστ ικανοτήτων, κέντρων αξιολόγησης για υψηλόβαθμες θέσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ ανέφερε πως σχεδόν το 60% των ατόμων που προσλήφθηκαν το 2017 για την πλήρωση 85 θέσεων στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες δεν απαιτούνται πανεπιστημιακά προσόντα είχαν πανεπιστημιακά προσόντα ή ακόμα και μεταπτυχιακά.

Είπε ακόμη πως οι μισοί από τους δημόσιους υπαλλήλους σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται επιστημονικά προσόντα έχουν πανεπιστημιακά διπλώματα ή και μεταπτυχιακά προσόντα.

Ανέφερε πως οι νομοθετημένες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία ανέρχονται σήμερα στις 16.068, από τις οποίες οι 12.193 είναι πληρωμένες.

Σε ό,τι αφορά τις αποπαγοποιήσεις θέσεων, ο Πρόεδρος της ΕΔΥ ανέφερε πως το 2017 αποπαγοποιήθηκαν 1936 θέσεις από τις οποίες οι 1688 ήταν θέσεις προαγωγής και μέχρι τις 31 Ιουλίου φέτος αποπαγοποιήθηκαν 911 θέσεις από τις οποίες οι 486 ήταν θέσεις προαγωγής.

Πρόσθεσε πως το 2017 πληρώθηκαν 1013 θέσεις από τις οποίες οι 826 ήταν θέσεις προαγωγής ενώ τους πρώτους εφτά μήνες του 2018 πληρώθηκαν 938 θέσεις.

Αναφορικά με τις αφυπηρετήσεις ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως υπάρχει μια πτωτική τάση, σημειώνοντας πως ενώ, λόγω των μνημονιακών μέτρων, το 2012 και το 2013 υπήρξε μια αύξηση των οικειοθελών πρόωρων αφυπηρετήσεων σήμερα επανήλθαμε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Για την κατανομή των θέσεων κατά φύλο, ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως στις επιστημονικές και μη επιστημονικές θέσεις εισδοχής υπάρχει σαφής υπεροχή του γυναικείου φύλου.

Αναφορικά με τις μεσο-διευθυντικές θέσεις, υπάρχει μια αναλογία υπέρ των γυναικών (55% έναντι 45% των αντρών) ενώ σε ό,τι αφορά τις διευθυντικές θέσεις (Διευθυντές Τμημάτων και Γενικοί Διευθυντές) υπάρχει σχεδόν ισομερής κατανομή των θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών (108 άνδρες και 106 γυναίκες).

Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε πως «το φύλο δεν είναι στοιχείο που η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά τις επιλογές της».

Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της Επιτροπής για προαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχει εισαχθεί σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είτε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, είτε μέσω του συστήματος «Αριάδνη».

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από όπου και να βρίσκονται και οι αιτητές να πληροφορούνται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Επιτροπής με τους αιτητές.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ είπε πως για 176 θέσεις που έχουν μέχρι στιγμής προκηρυχθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα έχουν λάβει 22.764 αιτήσεις.

Ανέφερε ακόμη πως από την 1 Ιανουαρίου 2016 όλες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, η ιστοσελίδα της ΕΔΥ έχει αναβαθμιστεί από τα μέσα του 2017 για να διευκολύνει την επικοινωνία με τον πολίτη και την ενημέρωσή του, και από τα μέσα του 2016 αναρτώνται αμέσως σε αυτήν, μετά τη λήψη τους, οι αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

Σημείωσε πως η ψηφιοποίηση των φακέλων είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ελπίζουν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε εξάλλου στα προβλήματα που αφορούν το σύστημα αξιολόγησης, σημειώνοντας πως όπως είναι αυτό σήμερα δίνει ένα ποσοστό της τάξης του 95% υπαλλήλων που είναι καθόλα εξαίρετοι. «Μόλις 12 υπάλληλοι είχαν ‘μη ικανοποιητικά’ στις εκθέσεις τους», ανέφερε.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ