Τα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων

Το ότι ανάμεσα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα υπήρχαν και αντίστοιχα που θα ανήκαν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ήταν αναμενόμενο.

Κανείς δεν εκπλήττεται όταν ακούει ότι στα 23 δις. ευρώ «κόκκινα» δάνεια, υπάρχουν και λογαριασμοί πολιτικών προσώπων.

Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι γιατί αυτά τα πρόσωπα έλαβαν δάνεια και δεν τα αποπληρώνουν, αλλά κατά πόσο πήραν τα δάνεια με τον κανονικό τρόπο που δανείζονται όλοι. Δηλαδή, δικαιούνταν με βάση την οικονομική τους κατάσταση να πάρουν τα συγκεκριμένα ποσά δανείων; Έτυχαν χρέωσης με το κανονικό επιτόκιο; Έδωσαν τις απαραίτητες εξασφαλίσεις που συνήθως ζητούν οι τράπεζες; Τηρήθηκε η δανειακή τους σύμβαση ή έτυχαν χαριστικών διαγραφών;

Αυτά είναι τα σημαντικά ερωτήματα στην περίπτωση των πολιτικών προσώπων κι όχι το ότι περιλαμβάνονται στη λίστα των «κόκκινων» δανείων.

Οπότε, θα ήταν ενδιαφέρον αν οι υπεύθυνοι του Συνεργατισμού μας ενημέρωναν για αυτές τις πτυχές των δανείων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων κι όχι να ρίχνουν στον αέρα γενικούς αριθμούς για εντυπωσιασμό. Κανονικά, η Ερευνητική Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει την εν λόγω ανάλυση στοιχείων…

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ