Σε καθεστώς διαχείρισης η J&P Overseas

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης μπήκε η J&P Overseas λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο ΧΑ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χρήστος Ιωάννου, ενημέρωσε την εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ότι η κατασκευαστική J&P (Overseas) Limited, στην οποία κατέχει τη θέση αντικαταστάτη μέλος διοικητικού συμβουλίου, κατέθεσε σήμερα στα δικαστήρια της έδρας της στο Guernsey αίτηση για υπαγωγή της J&P (Overseas) Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Η διοίκηση της J&P-ΑΒΑΞ εκτιμά ότι η αναφερόμενη εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις υφιστάμενες εργασίες και μελλοντικές προοπτικές της. Οι σχέσεις μεταξύ της J&P-ΑΒΑΞ και J&P (Overseas) Limited περιορίζονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες συνεργασίες σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τράπεζες και πελάτες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των σχετικών συμβολαίων.

Η εγκριθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της J&P-ΑΒΑΞ δεν επηρεάζεται και συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Η εταιρεία J&P στην Κύπρο διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση της ότι οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και τις δραστηριότητες στη χώρα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ