ΟΕΒ: Επιβεβλημένο νέο μοντέλο οικονομίας

Ο πλήρης ανασχεδιασμός του οικονομικού μας μοντέλου είναι επιβεβλημένος, τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Χρίστος Μιχαηλίδης σε ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες βράδυ η ΟΕΒ για τα μέλη της με επίσημο προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.


Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η ΟΕΒ αναγνωρίζει «τις αλλαγές αλλά και τις επιτυχίες, με επιστέγασμα τους σταθερούς δείκτες ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και επαναφορά της χώρας μας σε επενδυτική βαθμίδα», προσθέτοντας, ωστόσο ότι «οι θετικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και ασφαλώς ούτε επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος».

Απαιτείται, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, «σε βάθος ανάλυση και επίλυση των εμποδίων ανάπτυξης των υφιστάμενων και καθορισμός των νέων τομέων με συγκριτικά πλεονεκτήματα και ολοκληρωμένη στρατηγική όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία».

Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην βάση τριών αυτοτελών αλλά με συνέργειες αξόνων, της εγχώριας παραγωγής και ανάπτυξης, του εξαγωγικού προσανατολισμού και των ξένων επενδύσεων, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται δραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλαγή δομών, συστημάτων και νοοτροπίας.

Μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι παρά τον θετικό προγραμματισμό παραμένει ημιτελής και ανεπαρκής, προσθέτοντας ότι η ΟΕΒ αναμένει την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς επίσης την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα.

Πρόσθεσε ότι σημαντικό ρόλο αναμένεται, με τη σωστή οργάνωση, να διαδραματίσουν τα νέα υφυπουργεία ναυτιλίας και τουρισμού, να επιλύσουν προβλήματα και να προωθήσουν αποτελεσματικά τους αντίστοιχους τομείς.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συμβάλουν και να ενισχύσουν την κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι «μόνο συλλογικά θα γίνουν οι τομές που χρειάζεται η χώρα και οι αλλαγές που χρειάζονται είναι μεγάλες».

Επίσης, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα διακυβέρνησης που προϋποθέτουν συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, συνεργασίες μεταξύ των τοπικών αρχών και κυρίως αποδοτική παροχή υπηρεσιών και με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη.

Ο κ. Μιχαηλίδης αφού χαιρέτισε με ικανοποίηση τη ραγδαία μείωση της ανεργίας, είπε, ειδικότερα, για το φαινόμενο της μακροχρόνιας ανεργίας ότι πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι που αφήνουν συμπατριώτες μας εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και λήψη μέτρων διόρθωσης του φαινομένου και τάχθηκε υπέρ της επέκτασης των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης και της παροχής πρόσθετων κινήτρων για μείωση της ανεργίας.

Επίσης, τάχθηκε υπέρ της νομικής ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες για προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας, όπως είπε, και αποφυγή της κατάχρησης του δικαιώματος της απεργίας.

Ανάπτυξη γης και κατασκευές

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το κράτος πρέπει να υποβοηθήσει το κράτος για επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, ενώ ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (PPPs) ή και ξένων επενδύσεων θα μπορούσαν να κατασκευαστούν σε κρατική γη έργα ορόσημα και έργα υποδομών με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα

Είπε ακόμη ότι «πρέπει να διατηρήσουμε και ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα πολιτογράφησης παράλληλα με τα όσα μέτρα χρειάζονται για προστασία του».

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η αειφόρος ανάπτυξη και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις, η προώθηση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ και ο μακροχρόνιος και ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη όλους τους ενεργειακούς τομείς.
Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε και η κυπριακή βιομηχανία να κάνει βήματα μειώνοντας την απόσταση που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι η εξωστρέφεια και προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι μονόδρομος και πρέπει να τύχουν ανάλογης εστίασης και εξέφρασε την ανάγκη για ένα εκ βάθρων ανασχεδιασμό, με στοχευμένες έρευνες αγοράς, ολοκληρωμένη στρατηγική, Branding προϊόντων, συλλογικές εκστρατείες προώθησης στις χώρες – στόχους, μεγαλύτερη συνεργασία επιχειρηματικών φορέων και υπουργείων εξωτερικών και εμπορίου και βιομηχανίας και αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας και εύρος ουσιαστικών κινήτρων και επιδοτήσεων για τη διερεύνηση, προώθηση και διείσδυση στις ξένες αγορές.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι χρειαζόμαστε, μεταξύ άλλων, ανάλυση των διεθνών επενδυτικών τάσεων και σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής, συγκροτημένες και αποτελεσματικές εκστρατείες, δημιουργία task forces σε κλαδικό επίπεδο, συλλογική προσπάθεια CIPA και ιδιωτικού τομέα, πάταξη κάθε ίχνους γραφειοκρατίας και αποτελεσματική εφαρμογή του One Stop Shop και fast track για μεγάλες επενδύσεις

ΓεΣΥ και εισφορές εργοδοτών στο ΤΚΑ

Σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα λειτουργικό και οικονομικά βιώσιμο σύστημα υγείας, το οποίο θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δικαιούχους του.

Αναφορικά με την επερχόμενη αύξηση στις εισφορές εργοδοτών και εργοδοτουμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνδυασμό με την έναρξη καταβολής εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ από τους πρώτους μήνες του 2019, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι αυτά ισοδυναμούν σε αύξηση του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων κατά 2,35% και ταυτόχρονη μείωση των απολαβών των εργαζομένων κατά 2,2%.

Πρόσθεσε ότι η ΟΕΒ ζητά από την κυβέρνηση φοροελαφρύνσεις που μπορούν να απορροφήσουν, άνευ σοβαρών κραδασμών, το πρόσθετο κόστος, όπως είναι η κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ύψους 2%, σταδιακή επαναφορά του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στο 10% και μείωση εισφοράς εργοδοτών στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού από 1,2% στο 0,6%.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι η δημόσια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί σύντομα με έξυπνες κινήσεις να μετατραπεί στη «βαριά βιομηχανία» του τόπου μας, ενώ σε σχέση με τον τουρισμό ανέφερε ότι βασική πρόκληση είναι η αποδοτική δόμηση και οργάνωση του νέου υφυπουργείου καθώς και η άμεση εφαρμογή της μελέτης στρατηγικής που εκπονήθηκε από τους ισπανούς εμπειρογνώμονες και με βασικό συστατικό την διαφοροποίηση.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ