Περιβάλλον

Οι βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έκαναν ζημιά στην ιονόσφαιρα

Η υπερβολική αφαλάτωση οδηγεί στην αύξηση της αλατότητας του ωκεανού

Ένας πλανήτης... χωματερή: Ο παγκόσμιος όγκος των απορριμμάτων μπορεί να αυξηθεί κατά 70% ως το 2050!