Τεχνολογία

Από το 2021 σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα τα δίκτυα 5G