Η ΕΠΑ αποκλείει συνεννόηση για επιτόκια από Ελληνική και Τράπεζα Κύπρου

Δεν υπάρχει ενδεχόμενο μετά την συμφωνία εξαγοράς των καλών εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) από την Ελληνική Τράπεζα να υπάρξουν μονοπωλιακές τάσεις στην τραπεζική αγορά μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).
 
Και αυτό γιατί όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, η Τράπεζα Κύπρου έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό της Ελληνικής Τράπεζας και δεν θα είναι προς όφελος της Τράπεζας Κύπρου ένα τέτοιο σενάριο αφού θα έχανε σημαντικά μερίδια από τα κέρδη της «τραπεζικής πίττας».
 
Η ΕΠΑ καταλήγει στο πιο πάνω συμπέρασμα από το γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει χαμηλό κόστος έναντι εξόδων. Ενδεικτικά, η ΕΠΑ αναφέρει πως εφόσον το επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας Κύπρου είναι 3% ενώ της Ελληνικής Τράπεζας 2% δεν θα συνέφερε στις δυο τράπεζες να συμφωνήσουν να δίδουν το ίδιο επιτόκιο αφού η Τράπεζα Κύπρου θα χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει, συμφωνώντας στο 2%.
 
Ωστόσο, η ΕΠΑ υποδεικνύει πως θα μπορούσαν τα δυο τραπεζικά ιδρύματα να αυξήσουν το επιτοκιακό περιθώριο με αποτέλεσμα η Τράπεζα Κύπρου να μην χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει και ταυτόχρονα να κερδίσει και η Ελληνική.  Όμως, η Επιτροπή εκτιμά πως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει καθώς τόσο οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας όσο και οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου εάν διαπιστώσουν τέτοιες αθέμιτες εις βάρος τους πρακτικές θα προχωρήσουν σε συνεργασίες με άλλα τραπεζικά ιδρύματα. 
 
 Με βάση την Εγκύκλιο/Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας την οποία επικαλείται η ΕΠΑ με την οποιαδήποτε μείωση των δανειστικών επιτοκίων το πιστωτικό ίδρυμα αναμένεται να προχωρήσει σε ανάλογη μείωση του ποσού των δόσεων του δανείου. Όμως, όπως σημειώνει  η Επιτροπή η μείωση των καταθετικών επιτοκίων θα πρέπει να γίνεται με την μείωση των χορηγήσεων και επομένως ούτε τα καταθετικά επιτόκια μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ των δυο μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων.
 
Τέλος, ένα επιπλέον λόγο τον οποίο επικαλείται η ΕΠΑ για το ότι δεν είναι προς το συμφέρον των δυο τραπεζών να συντονίσουν την συμπεριφορά τους στην αγορά ώστε να επιτύχουν αυξημένες τιμές έχει να κάνει με το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κυπριακή αγορά. Οι καταναλωτές αναφέρει η Επιτροπή είναι ενημερωμένοι και εάν χρειαστεί μπορούν να καταφύγουν στις μικρότερες τράπεζες. Επομένως, επειδή και τα δυο συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων αυτό το γεγονός μειώνει τις δυνατότητες τους να συντονιστούν για να εκμεταλλευτούν τους πελάτες τους, οι οποίοι αν είναι καταθέτες θα ψάξουν να βρουν τα καλύτερα καταθετικά επιτόκια και εάν είναι δανειολήπτες θα ψάξουν να βρουν πιο ευνοϊκά επιτόκια δανεισμού είτε τα δάνεια τους θα καταστούν μη εξυπηρετούμενα.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ