Κυπριακή καινοτομία με ευρωπαϊκή προοπτική

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται μια αδύναμη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι η χαμηλή απασχολησιμότητα ειδικά των νέων αποφοίτων, που κρίνεται απαράδεκτο από κοινωνικής πλευράς και επιζήμιο για τους νέους που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τον επαγγελματικό τους βίο δυναμικά μετά την αποφοίτησή τους. Το αποτέλεσμα αυτό όμως είναι και επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις, που ανακαλύπτουν ότι στην αγορά εργασίας δεν υπάρχει η προσφορά των δεξιοτήτων που χρειάζονται ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να έχουν την ικανότητα να προσφέρουν καλές και πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στους νέους. Χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι με αυτές που αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Συν-δημιουργώντας Απασχολησιμότητα», μια Συνεργατική Πλατφόρμα η οποία συνδέει τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με την Αγορά Εργασίας αξιοποιώντας τον κρίσιμο ρόλο των Τοπικών Αρχών. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από τους τοπικούς φορείς την προσφορά θέσεων και τη ζήτηση εργασίας. Ας δώσουμε τα εφόδια στους τοπικούς φορείς ώστε να δημιουργηθούν σταθμοί αναζήτησης ταλέντων και εύρεσης εργασίας με οικονομίες κλίμακας που θα διευκολύνουν εργαζόμενους και εργοδότες. Η συνεργασία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τους εργοδότες και τις τοπικές αρχές για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασικό μοχλό ενίσχυσης της απασχολησιμότητας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου «Συν-δημιουργώντας Απασχολησιμότητα» τόσο οι Τοπικές Αρχές όσο και η Κεντρική Κυβέρνηση μπορούν να προσφέρουν ισχυρά κίνητρα και διευκολύνσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, συμπράξεις τοπικού χαρακτήρα, πολιτιστικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και δημιουργούς. Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα αξιοποιούν αποδοτικότερα τους πόρους, τα μέσα και τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Τα κίνητρα μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομικά, φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα, αύξηση των δικαιωμάτων ανάπτυξης, απαλλαγή από τα διάφορα τέλη, διαφημιστικά κίνητρα, δωρεάν παραχώρηση αιθουσών εκδηλώσεων και εκθεσιακών χώρων κ.ά.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα Διαφημιστικά Γραφεία και οι Δήμοι/Κοινότητες καθόσον αφορά στα υπαίθρια σημεία προβολής που διαθέτουν, θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν διαφημιστικά κίνητρα στους Οργανισμούς που θα επέλεγαν να συμμετάσχουν στο σχέδιο «Συν-δημιουργώντας Απασχολησιμότητα».

Τα κίνητρα και οι διευκολύνσεις θα παραχωρούνται για επιχειρηματικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και δημιουργούν νέα αξία σε τοπικό επίπεδο. Το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα καλύπτει μόνο ανατρεπτικές ή επαναστατικές καινοτομίες αλλά –και κυρίως– μικρής κλίμακας βελτιωτικές αλλαγές και καινοτομίες. Μπορεί να αφορά την κατάρτιση αποφοίτων ή/και ανέργων όλων των ηλικιών, την επέκταση των εργασιών μιας επιχείρησης, τη βελτίωση σε ένα υπάρχον προϊόν/υπηρεσία, την ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, κίνητρα σε Startups, μια έκθεση ζωγραφικής, μια μουσική εκδήλωση ή θεατρική παράσταση, την παρουσίαση ενός βιβλίου, ένα νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα κ.ά. Η Ελλάδα και η Κύπρος διαθέτουν πληθώρα νέων ταλαντούχων δημιουργών των οποίων τα έργα ενδεχομένως να μην είναι ευρύτατα γνωστά.

Φέρνω ως παράδειγμα τρία βιβλία τα οποία με έχουν εντυπωσιάσει για την πρωτότυπη τους προσέγγιση. Πρόκειται για τα έργα του Κώστα Χατζηπαύλου «Ιστορίες του Αγώνα» στο οποίο παρουσιάζονται δεκατέσσερις ιστορίες που φωτίζουν την ανθρώπινη πτυχή του Αγώνα της ΕΟΚΑ, «Το Καϊμακλί (ιστορίες φανταστικές, μπορεί και όχι)» με σημείο αναφοράς τη γειτονιά που μεγάλωσε ο συγγραφέας και «Ο κίτρινος ελέφαντας και άλλα παραμύθια» που συνδυάζει τη μάθηση και τη ψυχαγωγία με την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών.

Η δωρεάν παραχώρηση από τους Δήμους και τις Κοινότητες χώρων για την παρουσίαση και προβολή τέτοιων έργων (συγγραφέων, ποιητών, ζωγράφων, σχεδιαστών, εικονογράφων, φωτογράφων κ.ά.) θα ενίσχυε ουσιαστικά το έργο των δημιουργικών επαγγελματιών αλλά και των νέων που διψούν για ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Παράλληλα αυτό θα τόνωνε την τοπική, δημιουργική οικονομία. Στο πλαίσιο του σχεδίου «Συν-δημιουργώντας Απασχολησιμότητα» η δωρεάν παραχώρηση των εκθεσιακών χώρων, των αιθουσών εκδηλώσεων και των διαφημιστικών πινακίδων εκ μέρους των Τοπικών Αρχών θα γίνεται μόνο για περιόδους που δεν είναι κρατημένες για άλλους σκοπούς ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια εσόδων. Με αυτό τον τρόπο θα αξιοποιούνται πλήρως όλοι οι πόροι και τα μέσα που διαθέτουν οι Τοπικές Αρχές σε συνεχή βάση.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και με την υποστήριξη των ταμείων της ΕΕ, θα μπορούσαν να παρέχουν δωρεάν κατάρτιση, συμβουλές και καθοδήγηση τόσο στους απόφοιτους όσο και στους επενδυτές καθόσον αφορά στα διάφορα στάδια ανάπτυξης, υλοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης των νέων καινοτομιών. Η στήριξη του δημιουργικού κεφαλαίου μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Όσο η καινοτομία είναι σπάνια, άλλο τόσο είναι ένας ανανεώσιμος πόρος. Καθώς η καινοτομία είναι καταρχήν μια αστείρευτη πηγή, και μάλιστα απλώνεται από μόνη της.

Το προτεινόμενο σχέδιο «Συν-δημιουργώντας Απασχολησιμότητα»: α)Συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις κρίσιμες σχέσεις, την εγγύτητα και τη συνδεσιμότητα των Έξυπνων Οικισμών, β)απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ανέργους όλων των ηλικιών, δημιουργούς – καλλιτέχνες, μικρομεσαίες/οικογενειακές επιχειρήσεις και Startups και γ)μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και εύκολα με σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος. Πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου, το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιφερειακό/ευρωπαϊκό επίπεδο –με τίτλο «Co-creating Employability»– δημιουργώντας συνέργειες και πολλαπλά οφέλη.


ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ