Στα 124 εκατ. ευρώ τα κέρδη του Ομίλου Μυτιληναίου

Στα 124 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η κερδοφορία του Ομίλου Μυτιληναίου, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016. Ο κύκλος εργασιών παράλληλα, ανήλθε σε 6,358 δισ. ευρώ, έναντι 6,365 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη, ύψους 1,014 δισ. ευρώ. Στους επιμέρους τομείς, ο κλάδος της μεταλλουργίας και μεταλλείων εμφάνισε κύκλο εργασιών 2,243 δισ. ευρώ (2,977 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2015), ο κλάδος των έργων EPC 2,626 δισ. ευρώ (2,576 δισ.) και ο κλάδος της ενέργειας 1,525 δισ. ευρώ (860 εκατ.). Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η σταδιακή αποκατάσταση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, η ευθυγράμμιση του πλαισίου λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου και η σταθερά αυξανόμενη συνεισφορά του ενεργειακού τομέα δημιουργούν τις προϋποθέσεις επίτευξης ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του 2016. Αναλυτικά: Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,243 δισ. έναντι 2,977 δισ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 370 εκατ. έναντι 654 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αντικατοπτρίζουν μια ιδιαίτερη συγκυρία δεδομένου ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2015 οι τιμές του αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα πριν υποχωρήσουν σημαντικά στο Β’ εξάμηνο του έτους και στο Ά Τρίμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι ο Τομέας της Μεταλλουργίας αναμένεται να καταγράψει σημαντικά ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις από το Β’ Εξάμηνο του 2016 καθώς ευνοείται τόσο από τη σταδιακή ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου στο LME όσο και από τη σημαντική πρόοδο της υλοποίησης του προγράμματος “Excellence” που επιφέρει δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και καθιστά την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έναν από τους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς. Ο Τομέας Έργων EPC συνέχισε τη θετική του πορεία με τη ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ να καταγράφει κύκλο εργασιών 2,626 δισ. στο Α’ Εξάμηνο του 2016 έναντι 2,576 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 387 εκατ. από 462 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. έναντι 292 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η METKA συνεχίζει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στην υποσαχάρια Αφρική καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές που αντιμετωπίζουν επείγουσες και πιεστικές ανάγκες ηλεκτροδότησης. Παράλληλα αρχίζουν να γίνονται εμφανή τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ καθώς στο Α’ εξάμηνο καταγράφεται για πρώτη φορά αξιοσημείωτη συνεισφορά από τη ΜΕΤΚΑ–EGN που δραστηριοποιείται σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Ο Τομέας Ενέργειας σημείωσε την ισχυρότερη ανάπτυξη μεγεθών προσφέροντας σημαντική στήριξη στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Συγκεκριμένα ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,525 δισ. στο Α’ Εξάμηνο του 2016 έναντι 860 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 774%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 272 εκατ. έναντι 66 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2015 καλύπτοντας ήδη την ετήσια επίδοση του 2015 που διαμορφώθηκε σε 224 εκατ. Η υψηλή αποδοτικότητα σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών Φυσικού Αερίου ενισχύει δραστικά την ανταγωνιστικότητα των μονάδων του Ομίλου που κατέγραψαν αύξηση 625% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνοντας μερίδιο 97% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής έναντι 60% την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ