Λύπη εκφράζει ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Περιβάλλοντος - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ για μη αποπαγοποίηση νέων θέσεων

Λύπη εκφράζει ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Περιβάλλοντος - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. γιατί  το Υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησε σε πλήρη αποπαγοποίηση των νέων θέσεων αφού δεν προώθησε σημαντικό αριθμό νέων θέσεων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση που θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση σημαντικών έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη.

Επιπλέον, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ακούγεται όλο και εντονότερα η ψιθυρολογία  για πλήρη παγοποίηση των νέων θέσεων του Δημοσίου Τομέα ως αντίμετρο της Κυβέρνησης στην πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για επαναφορά των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις για θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο λόγω της συνεχούς αύξησης απαιτήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και λόγω της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας γεγονός που καθιστά, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση, αναπόφευκτα αδύνατη την ανταπόκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος στις συνεχώς αυξανόμενες αυτές απαιτήσεις.

Ως εκ τούτου, σημειώνει, και νοουμένου ότι δεν θα αρθούν άμεσα τα υφιστάμενα και πιθανά επιπλέον μέτρα που παρεμποδίζουν την κοινώς παραδεκτή ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, αναπόφευκτα σημαντικότατα θέματα και αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με την προστασία θα καθυστερήσουν σημαντικά και συνεπώς καλούμε την Κυβέρνηση όπως εξαιρέσει το Τμήμα Περιβάλλοντος από οποιαδήποτε πιθανά μέτρα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ