ΤΙΤΑΝ: Στήριγμα από ΗΠΑ- πιέσεις από Αίγυπτο, Τουρκία το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση του τζίρου του πέτυχε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο όμιλος «ΤΙΤΑΝ». Ωστόσο ήλθε αντιμέτωπος με ζημίες εξαιτίας αυξημένων αποσβέσεων και αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε ενισχύθηκε κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, στα 363 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στη δυναμική αγορά των ΗΠΑ και την ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε στο 2%, καθώς ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία ανασταλτικά στην κερδοφορία λειτούργησαν οι αρνητικές συνθήκες στην Αίγυπτο και την Τουρκία.

Σε καθαρή βάση ο όμιλος εμφάνισε ζημίες ύψους 6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 889 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 117 εκατ. ευρώ υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το ντίστοιχο διάστημα του 2018 και αφορούσαν κυρίως δραστηριότητες των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή το 2019 των ΔΠΧΑ 16 εκτιμάται πως θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, με αύξηση των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου 54 εκατ, αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις ύψους περίπου 59 εκατ. και αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου κατά περίπου 1,5 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αναμένεται να ενισχυθούν κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ