Αυξήθηκαν οι δαπάνες για ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας στη βιομηχανία

Αύξηση παρατηρήθηκε στις συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία το 2017 σε σχέση με το 2016.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις 2017 που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €29,8 εκ. το 2017, σε σύγκριση με €24,2 εκ. το 2016 και αντιστοιχούσαν σε 0,15% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €24,7 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος €4,9 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,2 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότερες δαπάνες, η βιομηχανία τροφίμων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €8,9 εκ., ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων €8,4 εκ., η ποτοποιία €1,7 εκ., η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,2 εκ. και η βιομηχανία παραγωγής βασικών μετάλλων €1,1 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, €10,9 εκ. αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, €9,9 εκ. τη διαχείριση των αποβλήτων, €7,1 εκ. τη διαχείριση των λυμάτων και €1,9 εκ. άλλες ενέργειες, όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ