Μεγάλη ετήσια αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων

Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο, καθώς ανήλθε στα €503,5 εκ. από €47,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ως αποτέλεσμα αύξησης των εισαγωγών, αλλά και μείωσης των εξαγωγών, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου, που δημοσιεύει την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, για τον Ιούνιο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €731,3 εκ. σε σύγκριση με €643,3 εκ. τον Ιούνιο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2019 ήταν €479,6 εκ. σε σύγκριση με €426,0 εκ. τον Ιούνιο 2018. Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες τον Ιούνιο 2019 ήταν €251,8 εκ. σε σύγκριση με €217,3 εκ. τον Ιούνιο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2019 ήταν €227,8 εκ. σε σύγκριση με €595,6 εκ. τον Ιούνιο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2019 ήταν €85,7 εκ. σε σύγκριση με €144,2 εκ. τον Ιούνιο 2018. Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες τον Ιούνιο 2019 ήταν €142,1 εκ. σε σύγκριση με €451,4 εκ. τον Ιούνιο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Ιούνιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €117,4 εκ. σε σύγκριση με €48,7 εκ. τον Ιούνιο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €33,6 εκ. σε σύγκριση με €345,0 εκ. τον Ιούνιο 2018.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ