ΚΕΔΙΠΕΣ : Θέλουμε κι' άλλες διευκρινίσεις από Εισαγγελία για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

Περαιτέρω διευκρινήσεις καλεί η ΚΕΔΙΠΕΣ τον Γενικό Ελεγκτή να ζητήσει από την Νομική Υπηρεσία για τα στοιχεία των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, των οποίων τα στοιχεία των πιστωτικών διευκολύνσεων μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΚΕΔΙΠΕΣ σχετικά με την δεύτερη επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, την οποία απέστειλε προ ημερών ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, καταγγέλλοντας και πάλι τη διοίκηση της ΚΕΔΙΠΕΣ ότι αρνείται να παραδώσει στοιχεία που της ζητήθηκαν σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) στον πρώην Συνεργατισμό, με σκοπό να διερευνηθούν τυχόν ευνοϊκές αναδιαρθρώσεις και διαγραφές δανείων. 

Αυτούσια η ανακοίνωση:  

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, σε συνέχεια χθεσινών ειδήσεων αναφορικά με τα στοιχεία λογαριασμών των ΠΕΠ αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Τα στοιχεία που αφορούν τους λογαριασμούς ΠΕΠ, τα οποία παρέμειναν στην περίμετρό της, δηλαδή για τους λογαριασμούς ΠΕΠ που συνεχίζουν να είναι πελάτες της, έχουν ήδη αποσταλεί στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

2. Για πλήρη διασφάλιση της νομιμότητας των ενεργειών της και για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για αποστολή ιστορικών στοιχείων πιστωτικών διευκολύνσεων ΠΕΠ που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα έχει καλέσει τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας όπως απευθυνθεί εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για επιπρόσθετες διευκρινίσεις, αφού η αρχική νομική γνωμάτευση δεν σχολιάζει συγκεκριμένα άρθρα του περί Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου του 1997 και με ποιο τρόπο αυτά ερμηνεύθηκαν. 

3. Επαναλαμβάνει την προσήλωσή της για πλήρη συνεργασία με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για όλα τα θέματα και βρίσκεται σε ετοιμότητα για να δοθεί η πληροφόρηση που ζητήθηκε μόλις διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενεργειών της.

H ΚΕΔΙΠΕΣ έχει αποδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της για διαφάνεια προς όλες τις Εποπτικές Αρχές του Κράτους και καμία πρόθεση για συγκάλυψη οποιουδήποτε θέματος δεν υφίσταται.

 
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ