Η EY Κύπρου ανακοινώνει το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα σεμιναρίων περί φορολογικών και νομικών θεμάτων

Η ΕΥ Κύπρου επιστρέφει με τη νέα της σειρά σεμιναρίων σε φορολογικά και νομικά θέματα, απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση και κατάρτιση τους, περί των συνεχών εξελισσόμενων εγχώριων και διεθνών φορολογικών και ρυθμιστικών πρακτικών. Σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο με επίκεντρο την διαφάνεια και την συμμόρφωση, οι φορολογικές και ρυθμιστικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μόνο με αδιάκοπη αναβάθμιση της γνώσης.

Αναγνωρίζοντας τόσο τις επαγγελματικές απαιτήσεις όσο και τη ζήτηση για πρακτική εκπαίδευση, η ΕΥ Κύπρου παραδίδει σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες του λειτουργού και συμβούλου σε οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, νομικά πεδία, καθώς και επιχειρηματιών και επενδυτών που χρειάζεται να εξετάσουν τις σχετικές φορολογικές και νομικές παραμέτρους στον οργανισμό τους.

Με έμφαση στην πρακτικότητα, τα σεμινάρια παραδίδονται από εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευτών, πιστοποιημένη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), την Παγκόσμια Ακαδημία της ΕΥ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Με τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), και ομαδικών, γραπτών ή προφορικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν διαδραστικά, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, για την επίλυση φορολογικών και νομικών θεμάτων που αναμένεται να συναντήσουν στην καθημερινή τους εργασία.

Εκτός από τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα, η ΕΥ Κύπρου παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια, τα οποία μπορούν να επιδοτηθούν από την ΑΝΑΔ, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες περιστάσεις των εταιρειών, και παράλληλα των αναγκών του προσωπικού τους, όπως προκύπτουν μετά από σχετική μελέτη των οργανισμών αυτών.  Επιπρόσθετα, για την ικανοποίηση των τοπικών αλλά και των διεθνών αναγκών, η ΕΥ Κύπρου διευρύνει τις υπηρεσίες της, προσφέροντας  ευέλικτη, εξ αποστάσεως πρόσβαση, μέσω ζωντανής μετάδοσης, κατ’ απαίτηση βίντεο (video on demand) και διαδικτυακής μάθησης. 

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, σημειώνει: “Έχουμε εισαγάγει αυτή τη φορολογική και νομική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας και του ευρύτερου κοινού για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση. Σκοπός μας στην EY είναι να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, και με αυτό το πνεύμα, αντιμετωπίζουμε τις πιο κοινές επιχειρηματικές προκλήσεις, που εστιάζονται συνήθως στη φορολογική και τη νομική συμμόρφωση, μέσα από την προσφορά αξιόλογων πρακτικών γνώσεων’’.

Ο Γιώργος Λιασής, Συνέταιρος και Επικεφαλής Έμμεσων Φόρων της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος ασχολείται με τα πλέον ταχέως εξελισσόμενα φορολογικά πεδία, όπως Φ.Π.Α. και καταναλωτικοί φόροι, αναφέρει: “Με τον τρόπο που μεταβάλλεται καθημερινά το εγχώριο και διεθνές φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, προκύπτει το ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιδρούν για να αντιμετωπίσουν τις απρόσκοπτες εξελίξεις.  Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα προωθώντας και αναπτύσσοντας χρήσιμα εργαλεία γνώσης για τις εταιρείες και τα στελέχη τους που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο’’.

Ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, Συνέταιρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Κύπρου, υπογραμμίζει: "Η EY έχει εδραιωθεί ως κύριος πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η εξειδίκευσή μας καλύπτει από διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες (soft skills) και ανάπτυξη ταλέντων και ηγεσίας, μέχρι φορολογική και νομική εκπαίδευση και τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης. Είμαι περήφανος για ότι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και προσβλέπω στην υλοποίηση των νέων μας προγραμμάτων’’.

H EY Κύπρου εκδίδει τακτικά ενημερωτικές ειδοποιήσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμβουλεύοντας επί φορολογικών και νομικών θεμάτων. Πατήστε εδώ για πρόσβαση στο σχετικό ενημερωτικό βίντεο και το πρόγραμμα σεμιναρίων για την περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ