Στο 13,6% η προσωρινή απασχόληση το β τρίμηνο του 2019, στο 13,5% στην Κύπρο

Τα τελευταία 17 χρόνια, η προσωρινή απασχόληση στην ΕΕ κυμάνθηκε μεταξύ 12,6% του συνολικού προσωπικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003 και 13,6% το β τρίμηνο του 2019, ενώ το κορυφαίο σημείο να καταγράφεται το τέταρτο τρίμηνο του 2006 (14,7%) στην Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το ίδιο ποσοστό στην Κύπρο για το 2ο τρίμηνο του 2019 ήταν 13,5%.

Σύμφωνα με την Eurostat, 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι ηλικίας 15 έως 64 ετών είχαν σύμβαση προσωρινής απασχόλησης στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας το 13,6% του συνόλου των εργαζομένων. Η προσωρινή απασχόληση ήταν συχνότερη στις γυναίκες (14,2%) από ότι στους άνδρες (13,2%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των εργαζομένων με προσωρινές συμβάσεις καταγράφεται στην Ισπανία, ενώ το χαμηλότερο στη Ρουμανία και τη Λιθουανία.

Περισσότεροι από έναν στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ισπανία (26,4%) και περισσότεροι από έναν στους πέντε στην Πολωνία (22,2%), την Πορτογαλία (21,0%) και τις Κάτω Χώρες (20,5%) είχαν προσωρινή σύμβαση το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 2% του συνόλου των υπαλλήλων στη Ρουμανία και τη Λιθουανία (και οι δύο 1,5%). Χαμηλά μερίδια καταγράφηκαν επίσης στη Λετονία (3,1%), στην Εσθονία (3,4%), στη Βουλγαρία (4,1%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (5,1%).

Τέλος, στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, περίπου 8 εκατομμύρια νέοι ή σχεδόν το ήμισυ (42,8%) των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 24 απασχολούνταν με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, έναντι 11,6% των εργαζομένων ηλικίας 25 έως 54 ετών και 6,5% αυτών ηλικίας 55 έως 64 ετών.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ