Σε συστράτευση σε ένα ουσιαστικό αγώνα κατά της διαφθοράς, καλεί το Υπ. Δικαιοσύνης

Σε στενή συνεργασία και συστράτευση σε ένα ουσιαστικό αγώνα κατά της διαφθοράς μέσα από την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, καλεί όλους το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει ότι η ετοιμασία, από το Υπουργείο τόσο της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς όσο και του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς αποτελούν ουσιαστικά την έναρξη μιας πορείας που για πρώτη φορά ακολουθείται στα κυπριακά δεδομένα.

Σημειώνει ότι η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2017 και του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης τον Μάιο 2019, αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για ριζική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των φαινομένων διαφθοράς στον τόπο μας.

«Με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου τομέα, για προώθηση της υλοποίησης του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προωθεί δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης γενικής, αλλά και ειδικής φύσεως για την Πρόληψη της Διαφθοράς», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι από την έγκριση του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς, πραγματοποιήθηκαν εννέα εκπαιδευτικές δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, σε τέσσερις διαφορετικές θεματικές και με διάφορους αποδέκτες.

Όπως σημειώνει, οι δράσεις αυτές στοχεύουν να φέρουν τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες ένα βήμα πιο κοντά στον επιδιωκόμενο στόχο, που είναι η ετοιμασία και η εφαρμογή Σχεδίων Δράσης από κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στην ανακοίνωση του, καλεί όλους να συνδράμουν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσα από την έμπρακτη και συνεπή στήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης, μέσα από την ετοιμασία και προώθηση Σχεδίων Δράσης εξειδικευμένων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους κινδύνους του κάθε Υπουργείου, της κάθε Υπηρεσίας, του κάθε φορέα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσα από μια ευρεία και καθολική δέσμευση όλων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της, για ειλικρινή συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ