ΟΠΑΠ: Επιστροφή 0,005 ευρώ ανά μετοχή λόγω διαφοράς φόρου

Η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ-0,26% Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σε συνέχεια της μείωσης του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε 10% από 15% (ισχύον συντελεστής κατά την πληρωμή του προμερίσματος χρήσης 2018 στις 19.10.2018), ο ΟΠΑΠ επιστρέφει επιπλέον καθαρό ποσό μερίσματος στους δικαιούχους 959.812,26 ή 0,005 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αντιστοιχεί στον επιπλέον φόρο που παρακρατήθηκε κατά τη διανομή του προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους ευρώ 0,10 ανά μετοχή και το οποίο θα αποδοθεί στους μετόχους που ήταν δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2018 ήτοι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 15.10.2018.

Η πληρωμή του θα ξεκινήσει την 23.12.2019, από την πληρώτρια Τράπεζα Πειριαώς.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ